KAKO RASTEJO NAJBOLJŠA B2B PODJETJA

Prva B2B konferenca. Poslovni dogodek za vse, ki razumejo, da je kupec v osrčju njihovega dela.
prijavi se zdaj
Ljubljana
Klub Cankarjevega doma
11. oktober 2017
9:00-16:15
KOTIZACIJA
Kotizacija od 99 €

prva B2B KONFERENCA

Prva B2B konferenca je poslovni dogodek, na katerem se nam bodo predstavila podjetja, ki kupca postavljajo v osrčje svojega dela in beležijo zadovoljstvo skozi celoten življenjski cikel kupca –
ta pa se odraža tudi na poslovnih rezultatih.

GOVORCI

Johann Wrede
Global Vice President of Strategic Marketing, SAP Hybris

His organization covers Solution Marketing, Global Programs, Brand Experience, Content Marketing and Ecosystem Marketing.

Johann Wrede
Global Vice President of Strategic Marketing, SAP Hybris
Gorazd Lampič
Soustanovitelj in direktor, ELAPHE pogonske tehnologije
Gorazd Lampič
Soustanovitelj in direktor, ELAPHE pogonske tehnologije
Andreja Jaklič
FDV, Center za mednarodne odnose
Andreja Jaklič
FDV, Center za mednarodne odnose
Erna Povh
Product manager, Adria Mobil
Erna Povh
Product manager, Adria Mobil
Uroš Cotelj
Business Development Director Domestic Appliances, Knauf Insulation
Uroš Cotelj
Business Development Director Domestic Appliances, Knauf Insulation
Janez Öri
Direktor za marketing in strategijo, Iskratel, d.o.o.
Janez Öri
Direktor za marketing in strategijo, Iskratel, d.o.o.
Anja Molan
Digital Marketing Manager, NiceLabel
Anja Molan
Digital Marketing Manager, NiceLabel
Petra Melanšek
Direktorica in solastnica podjetja, Vivapen d.o.o.
Petra Melanšek
Direktorica in solastnica podjetja, Vivapen d.o.o.
Mirela Kurt
Sales Manager, Bisnode Slovenia
Mirela Kurt
Sales Manager, Bisnode Slovenia

PROGRAM

9:00
The Only Transformation That Matters
Povsod slišimo, da je transformacija ključna za preživetje in temelj rasti - ampak kaj sploh spreminjamo in v kaj?
Johann Wrede
Global Vice President of Strategic Marketing, SAP Hybris
10:00
Ključni izzivi za hitro rast podjetij
Kateri so ključni izzivi B2B marketinga in kako jih preseči? Kaj jih ovira, da ne dosegajo še večje rasti, kaj ovira marketing, da nima v podjetjih večje teže?
11:00
Ustvarjanje vrednosti v globalnih mrežah - izzivi za marketing
Kaj kažejo prakse zadnjih 30 let in preučevanja globalnih verig zadnjih 10 let? Kaj vse to pomeni za marketing?
Andreja Jaklič
FDV, Center za mednarodne odnose
11:35
Povezovanje marketinga, prodaje in razvoja skozi produktno vodenje
Adria Mobil je izjemno uspešna v razvoju in lansiraju novosti v prodajnem programu na trg. Uspeh na trgu potrjuje uspešnost sodelovanja marketinga, prodaje in razvoja. Kako so skozi produktno vodenje dosegli to sodelovanje? Zanimivo za vse, ki želijo izboljšati uspešnost razvoja in prodaje svojih novih izdelkov/storitev.
Erna Povh
Product manager, Adria Mobil
12:10
Customer Driven Inovation oz. kako s pomočjo marketinga postati razvojni partner najzahtevnejših kupcem
Kako vpeljati inovacije s pomočjo kupcev in kako s pomočjo marketinga iz razvojnega parterja postati njihov svetovalni partner? Kakšen je pomen trikotnika »prodaja – marketing – razvoj« v B2B podjetjih in kakšna je vloga, ki jo pri tem igra marketing? Zakaj običajno v najagilnejših podjetjih vlogo marketinga opravlja glavni direktor ali lastnik?
Uroš Cotelj
Business Development Director Domestic Appliances, Knauf Insulation
13:45
KORISTNI INSIGHTI: Kako postaviti temelje za rast podjetja skozi marketing in prodajo
PARTNER KONFERENCE: Koristni napotki, kako poiskati nove stranke in kako bolje raziskati obstoječi porfelj strank s pomočjo upoštevanja dodatnih kriterijev poslovanja, ki dajo podrobnejšo oceno delovanja podjetij.
Mirela Kurt
Sales Manager, Bisnode Slovenia
13:55
Praktični nauki upravljanja segmentov in iskanja partnerjev
Kako v podjetju Iskratel prilagajajo marketinške aktivnosti različnim segmentom oz. različnim »go to market« strategijam in kako marketing deluje v različnih vlogah. Koristno za vse, ki imate kupce v različnih industrijah in posamezne trge pokrivate s pomočjo partnerjev.
Janez Öri
Direktor za marketing in strategijo, Iskratel, d.o.o.
14:30
Kako marketing z leadi podpira svoje B2B partnerje
Kako lahko marketing podpira in spodbuja svoje mednarodne partnerje s kakovostnimi prodajnimi priložnostmi, ki jih partnerji lahko pretvorijo v prodajo? Kako postaviti in avtomatizirati sistem generiranja leadov, njihove kvalifikacije in distribucije do partnerjev?
Anja Molan
Digital Marketing Manager, NiceLabel
15:15
INSPIRATIVNI ZAKLJUČEK KONFERENCE – »TAKE AWAY« ZA VSAKEGA UDELEŽENCA
15:15
Kupec v središču delovanja pomeni uspešno poslovanje
Vivapen je zelo uspešen razvojni partner za svoje glavne kupce. Neprestano razmišljanje o svojih kupcih, reševanje njihovih izzivov jim omogoča, da izboljšujejo svojo pozicijo pri ključnih kupcih in stalno rastejo. Predstavili bodo, kako v praksi postaviti svoje kupce v središče razmišljanja in delovanja podjetja.
Petra Melanšek
Direktorica in solastnica podjetja, Vivapen d.o.o.
15:45
Pogled CEO na dinamičen B2B marketing
Podjetje Elaphe deluje v zelo konkurenčnem, tehnološko-razvojnem zahtevnem okolju, v katerem so tudi pričakovanja in zahteve do marketinga zelo visoke. Kako direktor podjetja vidi prepletenost razvoja - marketinga - prodaje, vlogo marketinga pri prodaji, vlogo direktorja marketinga v razvoju …
Gorazd Lampič
Soustanovitelj in direktor, ELAPHE pogonske tehnologije
8:30
Sprejem in registracija udeležencev
9:00
»TRANSFORM OR DIE« – TUDI V B2B MARKETINGU
9:00
The Only Transformation That Matters
Povsod slišimo, da je transformacija ključna za preživetje in temelj rasti - ampak kaj sploh spreminjamo in v kaj? Johann Wrede, Global Vice President of Strategic Marketing v SAP Hybris, bo z vami delil svež pogled na vprašanje: katera je edina transformacija, ki šteje?
Johann Wrede
Global Vice President of Strategic Marketing, SAP Hybris
10:00
Ključni izzivi za hitro rast podjetij
Kateri so ključni izzivi B2B marketinga in kako jih preseči? Kaj jih ovira, da ne dosegajo še večje rasti, kaj ovira marketing, da nima v podjetjih večje teže, zakaj je pogosto marketing reduciran na oblikovanje tiskovin, kaj manjka direktorjem marketinga, da bi svojo vlogo še bolje opravljali … V skupinah se bomo osredotočali na najpogostejše izzive v B2B marketingu.
10:30
Odmor za druženje
11:00
MARKETING POVEZUJE PRODAJO IN RAZVOJ ZA RAST PODJETJA
11:00
Ustvarjanje vrednosti v globalnih mrežah - izzivi za marketing
V zadnjih desetletjih se je mednarodno poslovanje intenzivno spreminjalo zaradi vzpostavljanja globalnih verig vrednosti, geografske razvejanosti in fragmentacije proizvodnje. Trgovina s proizvodi se je spremenila v menjavo s posameznimi nalogami in delčki poslovnih funkcij. Vzporedno beležimo razvoj novih poslovnih modelov in strategij ustvarjanja vrednosti. Kaj kažejo prakse zadnjih 30 let in preučevanja globalnih verig zadnjih 10 let? Kaj vse to pomeni za marketing? Predavanje dr. Andreje Jaklič bo ponudilo nekaj odgovorov.
Andreja Jaklič
FDV, Center za mednarodne odnose
11:35
Povezovanje marketinga, prodaje in razvoja skozi produktno vodenje
Adria Mobil je izjemno uspešna v razvoju in lansiraju novosti v prodajnem programu na trg. Uspeh na trgu potrjuje uspešnost sodelovanja marketinga, prodaje in razvoja. Kako so skozi produktno vodenje dosegli to sodelovanje bo prikazano v prispevku. Produktni vodja je odgovoren za vodenje celotnega produktnega portfelja z obvladovanjem zivljenjskih ciklov produktov. Tako aktivnosti lansiranja novega produkta zacne s pripravo izhodišč za razvoj novosti, usmerja del razvojne ekipe, ki intenzivno sodeluje pri razvoju novega izdelka, do vzporednega snovanja ustrezne komunikacije in na koncu prodaje kupcem… Kako ta kompleksen proces peljati bo prikazano v prispevku. Zanimivo za vse, ki želijo izboljšati uspešnost razvoja in prodaje svojih novih izdelkov/storitev.
Erna Povh
Product manager, Adria Mobil
12:00
Customer Driven Inovation oz. kako s pomočjo marketinga postati razvojni partner najzahtevnejših kupcem
Kako vpeljati inovacije s pomočjo kupcev in kako s pomočjo marketinga iz razvojnega parterja postati njihov svetovalni partner? Kakšen je pomen trikotnika »prodaja – marketing – razvoj« v B2B podjetjih in kakšna je vloga, ki jo pri tem igra marketing? Kaj mora marketingaš vedeti o regulativah, nakupnih centrih, »gate keeperjih«, verigi vrednosti …? Zakaj običajno v najagilnejših podjetjih vlogo marketinga opravlja glavni direktor ali lastnik? Vse to bo prikazano na izkušnjah podjetja Knauf Insulation.
Uroš Cotelj
Business Development Director Domestic Appliances, Knauf Insulation
13:45
PRODAJNO-MARKETINŠKI IZZIV: PARTNERJI, LEADI – KAKO DO NJIH?
12:45
Odmor za kosilo
13:45
KORISTNI INSIGHTI: Kako postaviti temelje za rast podjetja skozi marketing in prodajo
PARTNER KONFERENCE: Koristni napotki, kako poiskati nove stranke in kako bolje raziskati obstoječi porfelj strank s pomočjo upoštevanja dodatnih kriterijev poslovanja, ki dajo podrobnejšo oceno delovanja podjetij.
Mirela Kurt
Sales Manager, Bisnode Slovenia
13:55
Praktični nauki upravljanje segmentov in iskanja partnerjev
V prispevku bo prikazano, kako v podjetju Iskratel prilagajajo marketinške aktivnosti različnim segmentom oz. različnim »go to market« strategijam in kako marketing deluje v različnih vlogah. V nekaterih, za podjetje novih segmentih poslujejo tudi prek partnerjev. Delili bodo svoje izkušnje o vlogi marketinga pri iskanju in razvoju teh partnerjev. Koristno za vse, ki imate kupce v različnih industrijah in posamezne trge pokrivate s pomočjo partnerjev.
Janez Öri
Direktor za marketing in strategijo, Iskratel, d.o.o.
14:30
Kako marketing z leadi podpira svoje B2B partnerje
V prispevku bodo prikazane izkušnje mednarodnega podjetja NiceLabel, kako lahko marketing podpira in spodbuja svoje mednarodne partnerje s kakovostnimi prodajnimi priložnostmi, ki jih partnerji lahko pretvorijo v prodajo. Kako postaviti in avtomatizirati sistem generiranja leadov, njihove kvalifikacije in distribucije do partnerjev? Nakazan bo tudi nov izziv – kako imeti v centrali »nadzor«, kaj se s priložnostmi tudi dejansko zgodi »na drugem koncu sveta«. Koristno za vse, ki imajo mednarodno prodajo in mednarodne partnerje v svojem prodajnem procesu.
Anja Molan
Digital Marketing Manager, NiceLabel
15:15
INSPIRATIVNI ZAKLJUČEK KONFERENCE – »TAKE AWAY« ZA VSAKEGA UDELEŽENCA
15:15
Kupec v središču delovanja pomeni uspešno poslovanje
* V prispevku bomo pokazali, kako v praksi postaviti svoje kupce v središče razmišljanja in delovanja podjetja. Vivapen je zelo uspešen razvojni partner za svoje glavne kupce. Neprestano razmišljanje o svojih kupcih, reševanje njihovih izzivov jim omogoča, da izboljšujejo svojo pozicijo pri ključnih kupcih in stalno rastejo. Koristno za vse, ki imate omejene resurse, a vseeno želite povečevati obseg poslovanja s svojimi kupci.
Petra Melanšek
Direktorica in solastnica podjetja, Vivapen d.o.o.
15:45
Pogled CEO na dinamičen B2B marketing
Podjetje Elaphe deluje v zelo konkurenčnem, tehnološko-razvojnem zahtevnem okolju, v katerem so tudi pričakovanja in zahteve do marketinga zelo visoke. Kako direktor podjetja vidi prepletenost razvoja - marketinga - prodaje, vlogo marketinga pri prodaji, vlogo direktorja marketinga v razvoju … Dobili bomo ogledalo oz. vpogled v pričakovanja vodstva podjetja do marketinga. Koristno za vse, ki bi radi še bolje razumeli pričakovanja vodstva in preverili, ali jih sami izpolnjujete.
Gorazd Lampič
Soustanovitelj in direktor, ELAPHE pogonske tehnologije
16:15
Zaključek dogodka

Dovoljujemo si možnost spremembe naslovov.

prijavi se zdaj!

Kotizacije za dogodek

REDNA CENA
149 EUR 
Prijavi se tukaj!
ČLANI DMS 
99 EUR
PRIJAVI SE TUKAJ!
KOTIZACIJA + ČLANSTVO v DMS*
169 EUR
PRIJAVI SE TUKAJ!
ŠTUDENTSKA KOTIZACIJA
30 EUR
PRIJAVI SE TUKAJ!

* Kotizacija za B2B konferenco + NAPREDNI nivo članstva v DMS do konca 2017

Cena ne vključuje DDV

PARTNERJA KONFERENCE

VSEBINSKI PARTNER