Odgovornost marketinga za rast
Written by

Dr. Mitja Pirc, predsednik DMS, direktor Indigo Consulting

Rast podjetij je ključna za njihovo dolgoročno preživetje, ker daje pozitivne signale tako zunanjemu kot notranjemu okolju. Vzvodi za rast podjetij so raznoliki, od pridobivanja tržnega deleža v omejenem tržnem prostoru, vstopa v nove tržne prostore, ki hitro rastejo, do prevzemanja podjetij v sami branži ali zunaj nje. Sama rast podjetij ni nujno zagotovilo za dobičkonosno poslovanje in tukaj vstopijo vzvodi za dobičkonosnost, ki med drugim zajemajo znamčenje, cenovno in promocijsko politiko. 

Vzvodi za dobičkonosnost podjetji med drugim zajemajo znamčenjecenovno in promocijsko politiko. -Dr. Mitja Pirc

Vzvodi rasti in dobičkonosnosti tako izvirajo iz tržnih priložnosti in nevarnosti ter neposredno zajemajo razumevanje kupcev in strank. Tržna naravnanost podjetij in osredotočenost na kupce in stranke sta ključni za poslovanje podjetij in marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. Sodobno naravnana podjetja marketing tako organizacijsko kot tudi kot filozofijo umeščajo med ključne prioritete in na strateško mesto v podjetju. Povezovanje različnih funkcij v podjetju je ključno za učinkovito izvajanje vseh trženjskih aktivnosti in prepoznavanje novih priložnosti in tržnih tveganj. 

Marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. -Dr. Mitja Pirc

Za aktivno tržno naravnost podjetij so pogosto potrebne organizacijske spremembeprilagoditve korporativne kulture ter razvoj in pridobitev novih kompetenc. Sodobne trženjske kompetence tako zajemajo dobro poznavanje digitalnih priložnosti, podatkovno usmerjene aktivnosti (spremljanje in izvajanje), procesno naravnanost, finančno odgovornost in agilnost na tržne razmere, kar presega komunikacijske aktivnosti. Predvsem je za vsa podjetja pomembno, da razmišljajo zunaj okvirjev lastnih sektorjev in ustaljenih poslovnih modelov, saj disrupcije prihajajo s strani digitalnih izzivalcev in pogosto tudi podjetij iz drugih branž. 

Marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. (Mitja Pirc, predsednik DMS, Indigo Consulting)
Sodobne trženjske kompetence zajemajo dobro poznavanje digitalnih priložnosti, podatkovno usmerjene aktivnosti (spremljanje in izvajanje), procesno naravnanost, finančno odgovornost in agilnost na tržne razmere, kar presega komunikacijske aktivnosti. -Dr. Mitja Pirc

Na prihajajoči B2B konferenci v organizaciji Društva za marketing Slovenije bomo govorili o priložnostih B2B podjetij tako na domačem trgu kot v mednarodnem prostoru, najboljših praksah doseganja vzdržne in dobičkonosne rasti, potrebnih faktorjih za uspeh - od strategij, organizacije do kompetenc. Predstavljeni bodo ključni izzivi v B2B marketingu in kako jih preseči, govorili bomo o aktivaciji strank preko primerov učinkovitega sodelovanja razvoja marketinga in prodaje ter pokazali primere povečanja vrednosti kupca z uspešnimi up-sell in cross-sell strategijami.