[MARKETING TOPX] Razumevanje finančnih podatkov in uporaba za boljše odločanje
14.09.2017
Brezplačno za člane DMS

Lansko leto je Lovro Gruden (Indigo Consulting) na posebnem izobraževanju za člane DMS predstavil osnove financ (poslovni izkazi, denarni tokovi in podobno), koncept strukturiranja finančnih podatkov za poročanje vodstvu in predstavitev primera, kako se tega lotiti. Letos bomo Lovra gostili na septembrskem izobraževanje Marketing TOPX, na katerem bo nadgradil lanskoletno predavanje in predstavil, kako spoznati uporabnost finančnih podatkov in njihov način uporabe. V našo družbo vas vabimo v četrtek, 14. septembra, ob 16:00 (GZS, Dimičeva ulica 13, dvorana A). >> PRIJAVA

Lansko leto smo se naučili, kaj pomenijo ključni finančni izrazi in zakaj so ti pomembni za določitev uspešnosti posameznih aktivnosti podjetja. Finančni izkazi so podatki, ki lahko zagotovijo bistveno bolj natančno razumevanje uspešnosti izvedbe marketinških aktivnosti in vpliv marketinških aktivnosti na celotno poslovanje podjetja. Letošnje predavanje je zato namenjeno predvsem razumevanju, kako do teh podatkov sploh priti in na kakšen način jih uporabiti. Kdo jih upravlja, na kakšen način, zakaj so sploh pomembni in kako jih uporabimo za lastne potrebe? To so ključna vprašanja, na katera bomo iskali odgovore. Predavanje je namenjeno vsem posameznikom, ki želijo spoznati uporabnost finančnih podatkov in način uporabe le-teh. 

Cilj predavanja je predstaviti finančne podatke na način, da jih bodo razumeli in znali uporabiti posamezniki, ki se ukvarjajo z marketingom. Na ta način želimo svet financ, ki je za vodstvo in lastnike podjetij zelo pomemben, še dodatno in na enostaven način predstaviti marketinškim strokovnjakom.

Namen tega predavanja bo rešiti dva izziva:

 • Predstavljeni bodo tipični primeri finančnih podatkov, kako so ti upravljani znotraj podjetja in kako do njih pridemo.
 • Predstavljen bo primer analize in prikaza finančnih podatkov z uporabnimi orodji (BI, MS Excel, ipd.)

NAUČILI SE BOSTE:

 • Kaj so finančni podatki?
 • Kateri podatki so najbolj pomembni za marketingaše?
 • Kdo v podjetju načeloma upravlja s finančnimi podatki?
 • Kaj so največji izzivi, ki so povezani s finančnimi podatki?
 • Kako priti do finančnih podatkov in kako potrebe po podatkih komunicirati tistim, ki jih upravljajo?
 • Na kakšen način uporabimo finančne podatke?
 • Kako analizirati finančne podatke?
 • Kakšna je vloga BI (poslovna inteligenca) orodij pri analizi finančnih podatkov?

KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA:

 • Spoznati tipičen sistem upravljanja finančnih podatkov v podjetjih.
 • Izboljšati razumevanje ključnih finančnih podatkov in spoznati, kako jih uporabiti pri vsakdanjem delu marketingaša.
 • Spoznati primer vizualizirane analize, ki je posledica pravilno strukturiranih in prikazanih finančnih podatkov.

PROGRAM JE NAMENJEN:

 • Tistim, ki želijo spoznati način, kako razumeti in pridobiti relevantne podatke, ki jih ima vsako podjetje
 • Vsem posameznikom, ki želijo nadgraditi svoje analitične sposobnosti s področja financ